Familjescouting

St. Simons Sjöfararna har en aktiv familjescoutgrupp!

Scouting är en verksamhet som syftar till att stöda barn och ungas fostran med hänsyn till deras individuella särdrag. Målsättningen är att fostra barn och unga till aktiva, ansvarstagande och självständigt tänkande medlemmar av såväl det lokala samfundet som det nationella och internationella samfundet.

Familjescouting är en gemensam resa för familjen där de får bekanta sig med scoutverksamheten. Samtidigt ger familjescouting familjerna möjlighet att uppleva trevliga stunder ute i naturen. Familjerna får i sin egen takt bekanta sig med den egentliga scoutverksamheten. Detta sker genom deltagande i kårens utfärder och läger samt andra evenemang. Familjescouting ger även föräldrar möjlighet att delta i en gemensam fritidsverksamhet med sina barn och möjliggör samtidigt regelbundna träffar med andra föräldrar.

Familjescoutingens aktiviteter i St Simons Sjöfararna är ämnade för barn i åldern 0–6 och deras föräldrar/vårdnadshavare (eller annan trygg vuxen). Barnens unga ålder och det breda åldersspannet tas i beaktande då vi planerar möten. Familjescoutverksamheten grundar sig på enkla aktiviteter samt på vuxnas ständiga närvaro och stöd.

Våra målsättningar för familjescouting är:

  • Familjen är en del av kåren.
  • Familjen vistas i naturen.
  • Familjen gör tillsammans.
  • Familjen bekantar sig med scoutingens värderingar.

Du behöver inte vara scout för att vara med. Om du är redan scout, men inte Simonit, gör det inget! Välkomna med, stora och små!

Vill du vara med? Ta kontakt med oss så berättar vi mera. Tidtabellen för möten hittar du under program eller som evenemang på kårens Facebook-sida.

Nästa program
There are no events.