Trygg hobby för barn

Scouting är en rolig, mångsidig och nyttig hobby för barn och unga. Scouting är små och stora äventyr som du får en möjlighet att uppleva med dina vänner. Scoutingen består av verksamhet både ute och inne. Inom scoutingen får du till exempel segla, tillreda mat, göra utflykter i naturen, delta på läger, vandra och ta del av alla evenemang som takorganisationen ordnar. Inom scoutingen har du möjlighet att lära dig färdigheter som kan vara till nytta utanför scoutingen, t.ex. ledarskap, första hjälpen och navigering.

En central roll av verksamheten är gemenskapen, där ingen lämnas utanför. Tankesättet ”Learning by doing” genomsyrar verksamheten, alla får vara med och prova på, i egen takt.

Det finns en plats för alla inom scoutingen, du är välkommen som du är!

Scoutingen stöder barnets fostran och uppmuntrar till att utvecklas både som individ och som en del av en grupp. Vi lär oss vardags- och medborgarfärdigheter, problemlösning och ledarskap.

Scoutkåren har två trygghetspersoner som man kan kontakta om det är något man vill prata om.

Låneutrustning

Scoutkåren har fått bidrag från Brita Maria Rehlunds stiftelse för ett “utrustningsbibliotek”. Om man inte själv har utrustning eller möjlighet att skaffa utrustning, så som sovsäck, liggunderlag, matkärl osv, så kan man låna detta från scoutkåren.

Intresserad av att komma med i verksamheten?

Var i kontakt med någon från kårstyrelsen, eller direkt med åldersgruppsansvarige ifall du har kollat vilken åldersgrupp som skulle vara lämplig.